Obóz Szczepu Wędromierz


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

86Obóz stały – zgrupowanie szczepu
w Borowym Młynie n.j. Wędromierz
27 lipca–29 sierpnia 1986 r.

Kadra Zgrupowania
Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Oboźny zgrupowania: hm. Zygmunt Rabecki
Instruktor programowy: phm. Małgorzata Mazur
Kwatermistrz: pwd. Iwona Karolczyk
Zaopatrzeniowiec: Mariusz Kempala
Kierowca: pwd. Krzysztof Łysek
Magazynier sprzętu: pwd. Mariusz Kluzik
Kucharka: Marta Haniszewska trop.
Pielęgniarka: Helena Donatowicz

Kolonia zuchowa
Komendantka kolonii zuchowej „Kosmoludy
z planety Hejżeha”: pwd. Iwona Kluzik
Zastępca ds. programowych: phm. Ewa Skorupska
Oboźna: pion. Joanna Pietrzyk
Opiekunowie szóstek: Tomasz Kluzik, Małgorzata
Kempa, Dorota Michałowska
Uczestnicy kolonii: Paweł Żmuda, Agnieszka Stachowicz, Magdalena Fiema, Jakub Porąbka, Bogdan Karolczyk, Michał Chyra, Łukasz Lisiecki, Łukasz
Urych, Agnieszka Michałowska, Krzysztof Kapera, Monika Ptak, Agnieszka Ślusarczyk, Beata Franczyk, Konrad Bednarski, Joanna Pieróg, Agnieszka Pieróg,
Izabela Grad, Bartosz Witek, Aleksandra Świgost, Agnieszka Cioś, Aneta Matura, Magdalena Rabecka, Monika Czop, Sebastian Ścisło, Daniel Pikulski, Grzegorz
Pijanowski.
Podobóz 1 NDW „Watra”
Komendant: pwd. Leszek Wojas
Oboźny: Bogdan Horowitz
W archiwum nie zachowała się dokumentacja tego
podobozu.
Podobóz 3 NDH „Niepołomni”
Komendant podobozu 3 NDH „Teton Dakota”:
pwd. Ryszard Zielonka
Oboźny: Piotr Gucwa
Instruktor programowy: pwd. Grzegorz Dudzik
Zastępy: „Gallus” (zast. Tomasz Gancarczyk), „Hunkpapa” (zast. Paweł Kania), „Minicjou” (zast.Artur Wojtusik), „Black Foot” (zast. Dariusz Gancarczyk), „Odzenonpe” (zast. Leszek Komajda), „Puchacze” W archiwum nie zachowała się książka pracy tego podobozu.

Podobóz 5 NDH „Gawra”
Komendantka podobozu 5 NDH „NAGAIN-LOG”:
pwd. Beata Mazur
Oboźna: Dorota Klima
Instruktor programowy: pwd. Celina Gucwa
Uczestniczki: Agnieszka Gucwa, Justyna Klima, Justyna Biernat, Izabela Sumara, Katarzyna Donatowicz, Edyta Nowacka, Bożena Nowak, Katarzyna Szywała, Monika Kempa, Anna Domagalska, Justyna Nowacka, Jolanta Burdak, Karolina Zimnal, Anna Kaczmarczyk, Elżbieta Kudelska, Danuta Szeląg, Barbara Twardowska, Anna Uchwat, Renata Batko, Agnieszka Widła, Joanna Zielonka, Joanna Michalewska, Dorota Hytroś, Ewa Rogowska, Zuzanna Pietrzyk. Zastępy: „IKKI” (zast. Agnieszka Gucwa), „Dżakale”
(zast. Anna Kaczmarczyk), „Chuchundry” (zast. Bożena Nowak), „Mor” (zast. Agnieszka Widła). Sprawności: „Technik obozowy” – 2; „Śpiewak” – 1; „Łazik” – 14; „Mistrz musztry” – 8; „Kuchcik” – 16; „Przyjaciel książki” – 2; „Opiekun dzieci” – 1; „Higienista” – 3; „Lekka stopa” – 1; „Aktor” – 3; „Sprawne ręce” – 2; „Już pływam” – 6; „Mistrz boiska” – 1;
„Majster do wszystkiego” – 1; „Saper” – 2; „Lektor” – 1; „Gimnastyk” – 8; „Łucznik” – 3; „Przyrodnik” – 1; „Trębacz” – 1; „Trzy pióra” – pwd. Leszek Wojas. Ogółem w obozie uczestniczyły 132 osoby w tym:
26 zuchów, 25 harcerek, 34 harcerzy młodszych,
22 harcerzy starszych i 25 osób kadry.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/108771605725785598963/albumid/5332075277935286337?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]