Obóz Szczepu Śnietnica


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

77Obóz szczepu „Słowiańska osada”
w Śnietnicy k. Gorlic, 13 lipca–2 sierpnia 1977 r.

Komendant: pwd. Wojciech Wróblewski
Oboźny: pwd. Janusz Łapaj
Kwatermistrz: pwd. Aleksander Musiał
Instruktorzy: pwd. Andrzej Polak, Leszek Węgrzyn, Mariola Wróblewska, Marek Lisiecki
Instruktorzy kolonii zuchowej: Katarzyna Wójtowicz, Violetta Matura, Grzegorz Augustynek i Marek Zając
Kucharką była Janina Lisiecka. Funkcję opiekuna z ramienia szkoły pełniła hm. Marta Borkowska.

Uczestnicy obozu: Teresa Zając, Ewa Biernat, Beata Wójcik, Bogusława Misiorowska, Monika Szywała, Halina Pieróg, Małgorzata Dygas, Dorota Heliasz, Agata Chmura, Justyna Gaudyn, Dorota Iwulska, Lidia Iwulska, Maria Donatowicz, Małgorzata Mazur, Anna Szywała, Ewa Kluzik, Anna Szewczyk, Bogusława Wojas, Dorota Pichór, Jolanta
Wywiał, Monika Motecka, Jacek Misiorowski, Andrzej Augustynek, Marek Kaczmarczyk, Ryszard Zielonka, Krzysztof Wywiał, Marek Graczyk, Marek Ślusarczyk, Sławomir Pater, Paweł Mirochna, Henryk Wołek.
Uczestnicy kolonii zuchowej: Celina Gucwa, Beata Siwek, Małgorzata Kempa, Zofia Bułat, Barbara Bułat, Marta Bocim, Jadwiga Jaskulska, Wojciech Augustynek, Piotr Gucwa, Bogdan Horowitz, Tomasz Gancarczyk, Józef Bocim, Jarosław Heliasz.
Na obozie było pięć zastępów harcerskich: „Rzepichy” – zastępowa E. Kluzik, „Lendzianki” – zastępowa A. Szywała, „Wiślanki” – zastępowa J. Gaudyn, „Woje Wojtka” – zastępowy M. Ślusarczyk, „Kniaziowie” – zastępowy A. Augustynek, i dwie szóstki zuchowe: „Misie” i „Łowcy”.