Obóz Szczepu Resko


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

obóz1983Pierwsze Zgrupowanie Szczepu
– obóz Starżno n.j. Resko, 29 lipca–27 sierpnia 1983 r.

Komenda zgrupowania
Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Kwatermistrz: pwd. Krzysztof Łysek
Instruktor programowy: pwd. Dorota Heliasz
Ratownik: hm. Zygmunt Rabecki
Magazynier: ibs Zbigniew Dyjach
Opieka medyczna: phm. Andrzej Polak
Kucharka: Daniela Łysek
Do dyspozycji kwatermistrza zostali oddelegowani z podobozu męskiego: Paweł Kugiel i Krzysztof Siwek.

Podobóz 1 NDH „Watra” i 5 NDH „Gawra”
Komendant: pwd. Małgorzata Mazur
Oboźny: ibs Celina Gucwa
Uczestniczki: Marta Haniszewska, Agata Sieja, Anna Kaczmarczyk, Małgorzata Widła, Kinga Tryjańska, Katarzyna Szywała, Małgorzata Dygas, Anna Tryjańska, Beata Adamiak, Katarzyna Solarz, Joanna Pietrzyk, Anna Duda, Dorota Klima, Dorota Turlik, Anna Łysek, Małgorzata Nowak, Beata Nowak, Beata Mazur, Beata Kuś, Anna Chmura, Anna Grochot, Anna Wrotny, Monika Stachaczyk.
Zastępy: „Śmieszki” (zast. M. Haniszewska), „Siewki” (zast. A. Duda), „Krzykacze” (zast. Beata Mazur), „X” (zast. M. Dygas)
Podobóz 3 NDH „Niepołomni”
Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Oboźny: pwd. Ryszard Zielonka
Instruktor programowy: Bogdan Horowitz
Uczestnicy: Mariusz Kluzik, Dariusz Gancarczyk, Ryszard Skocz, Andrzej Mazur, Michał Łysek, Tomasz Ślusarczyk, Grzegorz Biernat, Krzysztof Miśkiewicz, Grzegorz Malarz, Krzysztof Sondel, Robert Wąs, Artur Ponikiewicz, Tomasz Kluzik, Paweł Kugiel, Andrzej Kluzik, Waldemar Bułat, Wojciech Szywała, Piotr Gucwa, Andrzej Rozum, Tomasz Gancarczyk, Bogdan Serafi n, Krzysztof Siwek, Artur Wojtusik.
Zastępy: „Buki” (zast. Mariusz Kluzik), „Osmundy” (zast. Tomasz Gancarczyk), „Gibiele” (zast. Grzegorz Dudzik), „Wilki” (zast. Piotr Gucwa).
Kolonia zuchowa
Komendant: pwd. Ewa Kluzik
Oboźny: ibs Krzysztof Czwartkiewicz
Przyboczne: pwd. Iwona Karolczyk, org. Halina Pieróg
Opiekunki szósetk: ibs Iwona Kluzik, ibs Sabina Sieja
Zuchy: Piotr Chyra, Katarzyna Donatowicz, Sławomir Dudzik, Renata Jankowicz, Jacek Koza, Dorota Michałowska, Roman Motoła, Jolanta Rożkiewicz, Paweł Szewczyk, Tomasz Wąsik, Maciej Wojtusik, Magdalena Rabecka, (od 11 sierpnia do kolonii dołączyła Beata Nowak, która nie mogła zaaklimatyzować się w podobozie harcerek).
W obozie wzięło udział 68 uczestników plus 8 osób kadry (26 harcerek, 30 harcerzy, 12 zuchów)
Zdobyto 2 stopnie ochotniczki, 1 stopień młodzika.
Ponadto 68 sprawności indywidualnych: „Siatkarza”, „Piłkarza”, „Gimnastyka”, „Już pływam”, „Lekkoatlety”, „Opiekuna dzieci”, „Dobosza”, „Łazika”, „Mistrza musztry”,
„Sprawne ręce”, „Przyrodnika”, „Kuchcika”, „Prezentera”, „Reżysera”, „Kronikarza”, „Pływaka”, „Technika obozowego”, „Higienisty”’ „Przyjaciela książki”, „Sanitariusza”, „Zdobnika”, „Kucharza”, „Sygnalisty”.