Obóz Szczepu Mikaszewo


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:


obóz1980Obóz szczepu n.j. Mikaszewo k.Augustowa

10 lipca–7 sierpnia 1980 r.

Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Kwatermistrz: pwd. Mariola Wróblewska
Oboźny: phm. Janusz Łapaj
Instruktor programowy i opieka medyczna:phm. Andrzej Polak
Instruktor programowy: pwd. Anna Szywała
Zaopatrzeniowiec: phm. Aleksander Musiał
Magazynier sprzętu: pwd. Paweł Mirochna
Kucharka: Daniela Łysek

W obozie wzięli udział: Anna Łysek, Anna Duda, Celina Gucwa, Marta Wyjatek, Marta Bocim, Iwona Karolczyk, Małgorzata Dyjach, Beata Siwek, Sabina Sieja, Marta Siwek, Beata Mazur, Alicja Uznańska, Anna Kopytowska, Marzena Grabska, Jolanta Zielonka, Agata Sieja, Marta Haniszewska, Halina Pieróg, Monika Szywała, Małgorzata Dygas, Józefa Książek, Małgorzata Mazur, Ewa Kluzik, Dorota Heliasz, Marta Kowalska, Wojciech Szywała, Maciej Wójtowicz, Adam Biernat, Ryszard Zielonka, Grzegorz Dudzik,
Marcin Koza, Józef Bocim, Tomasz Gancarczyk, Jakub Wójtowicz, Paweł Kaleta, Krzysztof Łysek, Bogdan Horowitz, Waldemar Pieróg, Zbigniew Dyjach, Mariusz Kluzik, Krzysztof Wójcik.
Zastępy: „Pustelnice”, „Topielice”, „Bąbeluchy”, „Wodianki”, „Jaćwingowie, „Bartowie”.