Obóz Szczepu Lubowo


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

obóz1984Obóz szczepu n.j. Lubowo
6 lipca–2 sierpnia 1984 r.

Komenda zgrupowania
Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Kwatermistrz: pwd. Wojciech Wasiak
Z-ca ds. org. – ratownik: hm. Zygmunt Rabecki
Instruktor programowy: phm. Małgorzata Łysek
Zaopatrzeniowiec: pwd. Krzysztof Łysek
Instruktor ds. fi nansowych: pwd. Iwona Karolczyk
Pielęgniarka: Helena Donatowicz
Kierowca: Mieczysław Zych
Kucharz: Janusz Kula
Magazynier: Mariusz Kluzik ćwik
Kadra podobozu żeńskiego „Zadruga”
Komendant: pwd. Dorota Heliasz
Oboźny: pion. Beata Mazur
Instruktor programowy: ibs trop. Celina Gucwa
Zastępy: „Boginki”(zast. Marta Haniszewska), „Rusałki” (zast. Dorota Klima), „Strzygi”(zast. Sylwia Chmielek), „Odmienice” (zast. Małgorzata Widła).
Kadra podobozu męskiego 3 NDH „Niepołomni”
Komendant: pwd. Ryszard Zielonka
Oboźny: pwd. Grzegorz Dudzik
Instruktor programowy: pwd. Marek Ślusarczyk
Zastępy: „Osmundy” (zast. Tomasz Gancarczyk), „Buki” (zast. Bogdan Horowitz), „Gibiele” (zast. Krzysztof Sondel), „Wilki” (zast. Piotr Gucwa).
Kolonia Zuchowa
Komendantka: pwd. Ewa Kluzik
Z-ca Komendantki: org. Halina Pieróg
Oboźna: Beata Siwek
Instruktorzy – opiekunowie szóstek: Iwona Kluzik, Joanna Pietrzyk, Jolanta Pilch
Na kolonii zuchy bawiły się w wyspę Robinsona.
Podzielone zostały na cztery szóstki: Ludożercy, Muszelki, Rusałki, (?)
W kolonii uczestniczyło 28 zuchów: Piotr Chyra, Grzegorz Boligłowa, Szymon Satała, Anna Biernat, Justyna Biernat, Jolanta Bystroska, Tomasz Czarnecki, Katarzyna Donatowicz, Sławomir Dudzik, Monika Kempa, Renata Jankowicz, Justyna Klima, Tomasz K. Krzysztof Mazur, Joanna Michałowska, Dorota Michalowska, Agnieszka Pieróg, Agnieszka Podolecka, Joanna Satała, Sławomir Setner, Zuzanna Pietrzyk, Norbert Podolecki, Agnieszka Serafi n, Łukasz Wojtal, Agnieszka Widła, Ewa Zacharska, Joanna Zielonka, Karolina Zimnal
Uczestnicy obozu: Monika Kempa, Agnieszka Widła, Joanna Zielonka, Agnieszka Podolecka, Karolina Zimnal, Agnieszka Serafi n, Jolanta Bystrowska, Joanna Satała, Anna Biernat, Joanna Michalewska, Zuzanna Pietrzyk, Justyna Klima, Renata Jankowicz, Dorota Michałowska, Justyna Biernat, Katarzyna Donatowicz, Agnieszka Pieróg, Ewa Zacharska, Magdalena Rabecka, Marta Haniszewska, Anna Tryjańska, Kinga Tryjańska, Barbara Sułkowska, Mariola Dyjach, Katarzyna Szywała, Małgorzata Kempa, Dorota
Klima, Bożena Nowak, Anna Stopa, Beata Nowak, Aleksandra Kamińska, Małgorzata Nowak, Małgorzata Widła, Agata Ślusarczyk, Anna Łysek, Ewa Jach, Dorota Smoła, Bożena Łysek, Krystyna Smoła, Sylwia Chmielek, Beata Pudełek, Barbara Kubas, Agnieszka Pawełek, Ewa Borucka, Katarzyna Stich, Beata Stajek, Bogdan Horowitz, Krzysztof Sondel, Andrzej Kluzik, Krzysztof Miśkiewicz, Tomasz Porąbka, Maciej Wojtusik, Leszek Komajda, Tomasz Gancarczyk, Dariusz Gancarczyk, Tomasz Ślusarczyk,
Dariusz Różański, Grzegorz Biernat, Artur Wojtusik, Krzysztof Mleko, Andrzej Mazur, Artur Ponikiewicz, Bogdan Serafi n, Ryszard Skocz, Piotr Batko, Tomasz Kluzik, Piotr Gucwa, Paweł Kugiel, Grzegorz Malarz, Wojciech Szywała, Paweł Smaza, Michał Łysek, Krzysztof Mazur, Tomasz Kugiel, Tomasz Czarnecki, Sławomir Dudzik, Łukasz Wojtal, Szymon Satała, Grzegorz Boligłowa, Piotr Chyra, Norbert Podolecki