Obóz Szczepu Dłużek


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

85Obóz stały „Th e day aft er” n.j. Dłużek k. Jedwabna
3 sierpnia–1 września 1985 r.

Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Oboźni: hm. Zygmunt Rabecki, pwd. Małgorzata Mazur,
phm. Ewa Kluzik
Kwatermistrz: pwd. Iwona Karolczyk
Kierowca: pwd. Krzysztof Łysek
Magazynier sprzętu: pwd. Mariusz Kluzik
Kucharka: Marta Haniszewska
Opieka medyczna: Helena Donatowicz
Uczestnicy: Katarzyna Donatowicz, Agnieszka Gucwa, Izabela Sumara, Dorota Klima, Małgorzata Widła, Katarzyna Szywała, Katarzyna Zimnal, Iwona Kluzik, Celina Gucwa, Agnieszka Pieróg, Monika Czop, Ewa Jach, Marta Jagła, Justyna Klima, Justyna Biernat, Beata Mazur, Tomasz Strojek, Piotr Gucwa, Bogdan Serafin, Tomasz Donatowicz,
Maciej Lubiński, Wojciech Szywała, Paweł Kugiel, Ryszard Zielonka, Bogdan Horowitz, Andrzej Kluzik, Krzysztof Sondel, Tomasz Kluzik, Krzysztof Mazur, Grzegorz Dudzik, Leszek Wojas, Piotr Chyra, Leszek Komajda, Tomasz Porąbka, Paweł Giejdasz, Roman Żuławiński, Paweł Smaza, Grzegorz Fiema. W trakcie obozu dołączyli: Anna Tryjańska, Bożena Nowak, Małgorzata Nowak i Bronisław Węgrzyn.
Zastępy: „Brontozaurus homoludens” (zast. pwd. Ryszard Zielonka), „Łobuzy” (zast. Leszek Wojas), „Mali chłopcy” (zast. Piotr Gucwa), „Jaskiniowcy” (zast. pwd. Grzegorz Dudzik), „Mikroby” (zast. pwd. Beata Mazur), „Beautiful day” (zast. pwd. Celina Gucwa). Przyznano sprawności (50): „Majster do wszystkiego”, „Mechanik”, „Włóczęga”, „Ogrodnik”, „Łazik”,„Kuchcik”, „Leśnik”, „Higienista”, „Przyrodnik”, „Technik obozowy”, „Mistrz boiska”, „Sobieradek obozowy”, ”Recytator”, „Śpiewak”, „Już pływam”, „Sanitariusz”, „Kolarz”, „Sprawne ręce”, „Terenoznawca”,„Mistrz musztry”.