Obóz Osiek


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

obóz1998Obóz stały Osiek n.j. Czarnym 3–31 lipca 1998 r.

Struktura organizacyjna: pięć samodzielnych podobozów:
3 NDH „Niepołomni”, 5 NDH „Gawra” i 28a KDH „Buki”, 7 NDH „Szatra”, 40A KDH „Barykada”, Kurs wędrowniczek „Podróż 2”
Opiekun z ramienia KPH: phm. Dorota Zielonka
Komendantka: phm. Paulina Habas
Kwatermistrz: pwd. Krzysztof Klima
Oboźna: pwd. Marta Górska
Instruktor programowy: pwd. Ewa Skowron
Piguła: trop. Agata Kalinowska
Kierowca: Sławomir Dudzik
Kucharka: Paulina Szewczyk
Pracownik gospodarczy: Andrzej Tkaczyk
Ratownik: Andrzej Kluzik

Podobóz męski 3 NDH „Niepołomni”
Komendant: ćwik Krzysztof Bulka
Oboźny: pwd. Maciej Klima
Instruktor programowy: pwd. Norbert Dziadur
Podobóz 5 NDH „Gawra” i 28a KDH „Buki”
Komendantka: pwd. Katarzyna Żarnik
Podobóz 7 NDH „Szatra”
Komendantka: pion. Monika Horowitz
Oboźna: trop. Karolina Rabiej
Instruktor programowa: trop. Kinga Lipowska,Agata Chmurzyńska
Stylizacja podobozu to Siedem Zielonych.
Rosa canina (Dzika róża) – zastępowa ochot. Magdalena
Szreniawa; Gagea lutea (Złoć żółta) – zastępowa
ochot. Weronika Wojas; Rubus ideaus (Malina
właściwa) – zastępowa ochot. str. Małgorzata Maciejasz
Podobóz męski 40A KDH „Barykada”
Komendant: pwd. Paweł Lisowski
Oboźny: ćwik Jacek Klimikiewicz
Podobóz kursu wędrowniczek „Podróż 2”
Komendantka: hm. Monika Domagała
W obozie brało udział 71 osób: Norbert Dziadur, Maciej Klima, Aleksandra Sieńczyło, Agnieszka Herma, Karolina Rabiej, Kinga Lipowska, Agata Chmurzyńska, Jacek Klimikiewicz, Rafał Kania, Joanna Nowakowska, Grzegorz Paluch, Paweł Rabiej, Janusz Bednarczyk, Artur Rojewski, Marek Seukła, Przemysław Mleko, Łukasz Gąsłowski, Andrzej Gąsłowski, Dariusz Maślaniec, Leszek Wilczyński, Mateusz Kracik, Paweł Węgrzyn, Krzysztof Wąsik, Aleksandra Tkaczyk, Katarzyna Ścisło, Katarzyna Domańska, Agata Biernat, Anna Różańska, Weronika Wojas, Anna mikosz, Sylwia Gruszecka, Dorota Maciejasz, Agnieszka Węgrzyn, Agnieszka Oracz, Magdalena Szreniawa, Małgorzata Maciejasz, Olga Skowron, Estera Ponikiewicz, Katarzyna Wilusz, Justyna Batko, Monika Brudnik, Laura Górecka, Gabriela Grochot, Teresa Tkaczyk Izabella Pastuszuk, Anna Szczygieł, Anna Skrzyńska, Renata Burzyńska, Dorota Prorok, Anna Wojton, Natalia Maj, Katarzyna Latuszek, Krystyna Dowgiałło, Anna Korwin-Piotrowska, Stanisław Grodziałkowski, Stanisław Jantos, Mateusz Kalisz, Jerzy Kasperczyk, Łukasz Knutel, Krzystzof Kuczała, Tomasz Kuczała, Andrzej Leszczyk, Jan Łabowicz, Jan Miech, Waldemar Niedziałek, Tomasz Nowakowski, Paweł Ptak, Paweł Twardokęs, Jan Włodarczyk, Małgorzata Pyzik, Monika Jakubczyk, Marta Pogoń