Obóz j.Czarne


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

obóz1993Obóz szczepu n.j. Czarne k. Osieka, 1993 r.
Komendantka: phm Dorota Zielonka
Kwatermistrz: pwd Grzegorz Dudzik
Komendant podobozu męskiego: Norbert Dziadur
Komenda podobozu zeńskiego: Anna Karolczyk
(Giejdasz), Barbara Bednarczyk
Kucharka: Paulina Szewczyk
Opieka medyczna: Małgorzata Widła (Rędziniak)