Obóz 5NDH+Zuchy, Czarny Piec


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

obóz1991Obóz 5 NDH „Gawra” i kolonia zuchowa
w Czarnym Piecu n.j. Czarne, 1–26 lipca 1991 r.

Komendantka: pwd. Dorota Klima wędr.
Oboźna: trop. Dorota Oleksiak
Kwatermistrzyni: pwd. Celina Wojas pion.
Piguła: Iwona Slusarczyk
Zastępy:
„Iustitia” – zastępowa Nina Tkaczyk
„Prudentia” – zastępowa ochot. Małgorzata Marzec
„Clementa” – zastępowa Barbara Bednarczyk
„Benewolentia” – zastępowa ochot. Marta Górska
„Conaca” – zastępowa Sylwia Kmak
W obozie uczestniczyło 30 harcerek: Sylwia Bednarczyk, Małgorzata Górska, Paulina Habas, Agnieszka Olejarz, Katarzyna Wnęk, Dominika Gruszecka, Jolanta
Fiema, Agnieszka Kolat, Małgorzata Marzec, Sylwia Kmak, Anita Regutko, Marta Górska, Agnieszka Wojtusik, Ewa Grochot, Barbara Bednarczyk, Bożena Białek,
Aneta Kozub, Renata Białek, Karolina Widła, Agata Klinowska, Katarzyna Żarnik, Katarzyna Dworak, Nina Tkaczyk, Magdalena Fiema, Monika Trzos, Anna
Batko, Małgorzata Truty, Joanna Stachanik, Katarzyna Kokoszka, Anna Kokoszka, Ewa Skowron.

Kolonia Zuchowa
5 NDZ „Zielone Iskierki”
i 7 NDZ „Leśne Muchomorki”
Opiekunka koloni: phm. Ewa Skorupska (Kluzik)
Komendantka: trop. Justyna Klima
Oboźna: trop. Anna Karolczyk
Opiekunowie szóstek: trop. Anna Smaza, trop. Joanna Urban, ochot. Magdalena Rabecka, mł. Krzysztof Kapera
Zabawa na kolonii była oparta na trzech sprawnościach zespołowych: „Olimpijki”, „Spartanina”/”Spartanki” i „Przyrodnika”
W koloni uczestniczyło 21 zuchów: Magdalena Rabecka, Joanna Urban, Anna Smaza, Krzysztof Kapera, Jurek Jasonek, Rafał Bednarski, Anna Dworak, Ewa Kokoszka, Barbara Jasonek, Aleksandra Sieńczyłło, Aleksandra Tkaczyk, Teresa Tkaczyk, Agnieszka Domagalska, Urszula Satała, Weronik Satała, Iwona Mazur, Paulina Kokoszka, Andrzej Konarzewski, Mateusz Kracik, Tomasz Kapera