Obóz 3NDH+2NDH, Czarny Piec


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

Obóz 2 NDH „Leśni Ludzie” i 3 NDH „Niepołomni”
w Czarnym Piecu n.j. Czarne 1–26 lipca 1991 r.

Komendant: pwd. Grzegorz Dudzik
Kwatermistrz: pwd. Leszek Wojas
Oboźny: ćwik Paweł Kugiel, wyw. Tomasz Strojek
Instruktor programowy: pwd. Ryszard Zielonka
Kucharz: pwd. Marek Ślusarczyk
Uczestnicy:

zastęp „Buki” – zastępowy Mirosław Haniszewski, Piotr Domagalski, Maciej Klima, Sławomir Sołkiewicz, Krzysztof Bulka;

zastęp „Zubry” – zastępowy Maciej Kracik, Konrad Bednarski, Michał Kracik, Grzegorz Kracik, Wojciech Piekło;

zastęp „Osmundy” – zastępowy Jakub Porąbka, Jarosław Kokoszka, Grzegorz Kokoszka, Marcin Maj, Krzysztof Mikrut;

zastęp „Koty” – zastępowy Krystian Kokoszka, Bogdan Karolczyk, Marcin Sieńczyło, Lukasz Strojek; 

zastęp „Gibiele” – zastępowy Norbert Dziadur, Łukasz Urych, Marcin Urych, Grzegorz Olszowski, Marek Łysek.