Konferencja 9.01.2015 godz.10:00


Szczegóły wydarzenia


We wrześniu przyszłego roku środowisko Szczepu „Puszcza” będzie obchodzić czterdziestolecie swego nieprzerwanego działania. Przez te cztery dziesięciolecia musieliśmy zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami: ideologizacja lat 70-tych, przełomem Solidarności 1980 roku, stanem wojennym , odzyskaniem wolności 1989 roku. Zmienialiśmy tez przynależność organizacyjna – Szczep powstał w ramach ZHP, po 1990 roku wszedł do ZHP 1918 a potem do ZHR . W swym działaniu mieliśmy lata wzrostu jak i okresy kryzysu.

Podstawowe doświadczenie tego długiego okresu uczy ze gwarancja żywotności ruchu harcerskiego są: dojrzała kadra Instruktorska zorientowana na bezpośrednia prace z dziećmi i młodzieżą oraz silna wielopokoleniowa wspólnota, która oni tworzą przy wsparciu rodziców i sympatyków.

Z niepokojem obserwujemy proces słabnięcia ruchu harcerskiego w Polsce. Wygasają stare, często z wieloletnia tradycja, harcerskie środowiska a na ich miejsce nie powstają nowe. Od lat najtrudniejsze zadanie jakim jest prowadzenie drużyn powierzane jest najmłodszym instruktorom. Jesteśmy przekonani ze metoda i harcerskie wartości wciąż pozostają atrakcyjne dla najmłodszych ale permanentnie brakuje doświadczonej kadry instruktorskiej gotowej do podejmowania pracy z nimi.

Zbliża się termin kolejnego zjazdu ZHR. Jest to forum do debaty nad kondycja i przyszłością ruchu harcerskiego. Dlatego chcielibyśmy w przedzjazdowej dyskusji zabrać głos i przedstawić swoje doświadczenia i opinie. Zapraszamy wiec do Niepołomic 9 tego stycznia / sobota / g. 10 ta do naszego Harcerskiego Ośrodka przy ul. Partyzantów 15.

W trzech godzinnych panelach chcielibyśmy podjąć trzy kluczowe naszym zdaniem tematy:

1.Organizacja i ruch. Czy sposób zorganizowania struktur organizacyjnych służy skutecznie animowaniu i wspieraniu ruchu czyli harcerskiej pracy na poziomie drużyn i lokalnych wspólnot harcerskich? Czy małe rozproszone drużyny kierowane przez najmłodszych instruktorów maja szanse na skuteczne realizowanie podstawowych form harcerskiego wychowania bez oparcia w szerszej wspólnocie jaka kiedyś stanowiły szczepy? Jakie powinny być relacje pomiędzy komendami hufców i chorągwi a jednostkami podstawowymi czyli drużynami i szczepami?
Moderator: phm Dorota Zielonka /KPH Szczep „Puszcza”/ , wprowadzenie do dyskusji: hm Andrzej Wysocki „Bitum” HR / Przew. Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Podhalańskiego ZHP/

2.Kształcenie kadry. Czy obowiązujący system stopni instruktorskich służy budowaniu silnego korpusu drużynowych ? Czy służy skutecznie animowaniu harcerskiego ruchu czy tez raczej budowaniu organizacyjnych struktur?
Moderator: hm Maciej Klima HR ; wprowadzenie do dyskusji hm Marek Gajdziński HR / Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR/

3.Środowiska harcerskie a szersze otoczenie społeczne. Czy skutecznie szukamy przyjaciół ? Czy umiejętnie wykorzystujemy byłych harcerzy i instruktorów dla budowania wsparcia organizacyjnego i programowego? Jak organizacja systemowo współpracuje z rodzicami? Jak współpracuje ze szkoła i władzami szamorzadowymi? Czy organizacja ma pomysł na organizowanie wsparcia finansowego?
Moderator; hm Wojciech Wróblewski HR / KPH Szczep „Puszcza”/; wprowadzenie do dyskusji: hm Bogusław Kośmider HR / Przewodniczący Rady Miasta Krakowa , KPH Szczep „Zielona Trójka” /

Podsumowanie tego spotkania w formie postulatów i tez do dyskusji przekażemy środowiskom i władzom ZHR jako nasz głos w przedzjazdowej debacie.

ZAPRASZAMY DO DEBATY

phm Ewa Rychtarczyk, Komendantka Szczepu „Puszcza”
pwd Piotr Nescieruk,  Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenia Byłych Instruktorów Wychowanków i Sympatyków Szczepu „Puszcza”