Kolonia Zuchowa, Sucha Góra


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

obóz1995Kolonia zuchowa Sucha Góra, 15–29 lipca 1995 r

Opiekun z ramienia KPH: Krystyna Kracik
Komendantka: sam. Magdalena Rabecka
Kwatermistrz: wyw. Krzysztof Klima.
Oboźna: trop. Romana Kwater
Instruktorka programowa: trop. Ewa Skowron
Opiekunowie szóstek: trop. Marta Górska, ochot. Dorota Szewczyk, trop. Barbara Kiereś, mł. Grzegorz Kracik, mł. Sławomir Maj
Uczestnicy: Joanna Fiema, Aneta Grochot, Małgorzata Grochot, Sylwia Gruszecka, Konrad Hofmann, Ania Janusz, Agnieszka Klima, Aleksandra Banach, Justyna Batko, Agnieszka Bożek, Bartłomiej Cyrankiewicz, Mateusz Cyrankiewicz, Andrzej Kmieć, Rafał Kozera, Anna Kozińska, Dorota Maciejasz, Anna Maciejowska, Szymon Matusik, Anna Mikosz, Przemysław Mleko, Mateusz Paluch, Elżbieta Piech, Anna Piech, Anna Pilch, Katarzyna Pryga, Artur Rojewski, Rafał Rybacki, Marek Sekuła, Olga Skowron, Marek
Wąchała, Agnieszka Węgrzyn, Paulina Włodarczyk, Katarzyna Wyczesany, Łukasz Wyczesany.