Kolonia Zuchowa Lubiewo


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

Kolonia zuchowa n.j. Lubiewo
20 lipca–6 sierpnia 1989 r.

Komendant: pwd. Krzysztof Czwartkiewicz
Kwatermistrz: pwd. Iwona Karolczyk
Instruktor programowy: pwd. Iwona Kluzik
Oboźna: pion. Dorota Michałowska
Zaopatrzeniowiec/kierowca: pwd. Leszk Wegrzyn
Kuchnia: Paulina Szewczyk, Aniela Kluzik, Renata Bąk
Opieka medyczna: org. Ewa Węgrzyn
Opiekunowie szóstek: Tomasz Kluzik, Justyna Klima, Anna Karolczyk
W koloni uczestniczyło 37 osób: Łukasz Burkot, Krzysztof Bulka, Maciej Klima, Paweł Żmuda, Łukasz Hrajek, Dariusz Wilczyński, Sławomir Sołkiewicz, Piotr Pilch-Dobrowiecki, Tomasz Ślusarczyk, Maciej Waśniowski, Marcin Sieńczyło, Grzegorz Kracik, Sławomir Maj, Michał Matura, Beata Skocz, Tomasz Grochot, Tomasz Stachowiak, Anna Kokoszka, Katarzyna Kokoszka, Agata Ptak, Urszula Satała, Monika Ślusarczyk, Teresa Tkaczyk, Karolina Widła, Agnieszka Widła, Grzegorz Sumara, Dorota Michałowska, Bożena Nowak, Ewa Skocz, Dominika Michałowska, Aneta Kozub, Marzena Antończyk, Magdalena Ptak, Aneta Matura, Renata Szlachta