IX Złaz Zastępów w Przyborowie


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

9złazIX Złaz zastępów 22–24 maja 1987 r. w Przyborowie
Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Oboźny: wyw. Piotr Gucwa
Szef biura złazowego: pwd. Marek Ślusarczyk

Zwycięzcy: I miejsce „Bargiel” – Skwierzyna, zastępowy Radosław Kotylak, II miejsce „Maruchy” zastępowa
Agnieszka Gucwa, III miejsce „Salamandry”– Drezdenko.
W złazie wzięło udział 20 zastępów, sklasyfikowano jednak tylko 14. Ze szczepu „Puszcza”: „Maruchy”, „Wiewióry”, „Olszynki”, „Koniczyny”, „Osmundy”, „Buki”, „Koty”, „Gibiele”, spoza szczepu: „Bargieł” ze Skwierzyny, „Salamandry” i „Mrówy” z Drezdenka, „Buki” z Podłęża, „Niedźwiedzie himalajskie” z Opola, „Wilczyce”, „Sarny”, „Dragoni” z Katowic, „Strzygi” z Kłaja, „Jaskółki” z Łodzi, „Wróblice” z Opola i „Czarne sokoły” z Warszawy.

Ze względu na trwające od kilku dni ciągłe opady deszczu, złaz w trybie awaryjnym przeniesiono z Przyborowa do Niepołomic. Zastępy zostały rozlokowane w szkolnej sali gimnastycznej oraz w „Sokole”.