IV Złaz Zastępów w Przyborowie


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

4złazIV Złaz zastępów 14–16 maja 1982 r. w Przyborowie

Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Oboźny: pwd. Paweł Mirochna
Szef biura złazowego: pwd. Anna Szywała
Oboźna zgrupowania harcerek: trop. Celina Gucwa
Oboźny zgrupowania harcerzy: org. Krzysztof Łysek
Zabezpieczenie techniczne: hm. Zygmunt Rabecki
Zabezpieczenie medyczne: phm. Andrzej Polak
Magazynier: org. Bronisław Węgrzyn
W złazie uczestniczyło 170 harcerek i harcerzy.

Szczep reprezentowały zastępy: „Gibiele” – zast.Grzegorz Dudzik, „Oblakinie” – zast. Beata Mazur,„Dziewonie” – zast. Anna Duda, „Osmundy” – zast.Tomasz Gancarczyk, „Buki” – zast. Ryszard Zielonka,„Drzewice” – zast. pwd. Małgorzata Mazur, „Skierki”– zast. pwd. Dorota Heliasz.

Pozostałe zastępy to:

„Mewy” – Zabierzów Bocheński,zast. Ewa Świder, „Kosynierzy” – Zabierzów Bocheński,zast. Augustyn Wilkosz, „Parasol” – Podłęże,zast. Agnieszka Biernat, „Powstańcy” – Podłęże, zast. Piotr Urych, „Bojownicy Warszawy” – Podłęże, zast. Bogdan Radwański, „Zośka” – Podłęże, zast. Barbara Biernat, „Zawiszanki” – Staniątki, zast. Teresa
Jeziorek, „Kościuszkowcy” – Staniątki, zast. Marek Małek, „Czerwone berety” – Staniątki, zast. Artur Sekunda, „Zielony płomień” – IV ŻDH Bochnia, zast. Marta Szkolik, „Tuptusie” – VI DH Bochnia, zast. Ewelina Zambrowska, „Rajdowa wiara” – VI DH Bochnia, zast. Bartosz Urban, „Tropiciele” – Suchoraba, zast. Władysław Zagórski, zastęp instruktorski, mieszany – Bochnia, zast. Beata Piątkowska 

Zwycięzcą złazu został zastęp „Dziewonie” 1 NDH „Watra”, zast. Anna Duda.