II Złaz Zastępów w Przyborowie


Szczegóły wydarzenia


2złazII złaz zastępów 17–18 maja 1980 r.
w Przyborowie
Komendant: phm. Andrzej Polak
Oboźny: phm. Janusz Łapaj
Kwatermistrz: pwd. Mariola Wróblewska
Sanitariuszka: org. Dorota Heliasz
I miejsce – „Wędrowniczki” 3 NDH „Niepołomni”, zastępowa
Celina Gucwa