I Złaz Zastępów w Przyborowie


Szczegóły wydarzenia


1złazI Złaz zastępów
12–13 maja 1979 r. w Przyborowie
Komendant: pwd. Andrzej Polak
Oboźna: Ewa Kluzik
Kwatermistrz: Paweł Mirochna
Kuchmistrz: Dorota Iwulska
Sanitariusz: Anna Szywała
Zespół organizacyjny: Monika Szywała, Bronisława Tomera, Bogusława Wojas, Justyna Fądziel, Małgorzata Dygas, Jasonek, Jolanta Wywiał, Leszek Węgrzyn, Marek Lisiecki, Dorota Heliasz, Ewa Kluzik, Teresa Zając, Małgorzata Mazur, Bronisław Węgrzyn, Marek Ślusarczyk, Krzysztof Łukasik, Wojciech Wróblewski, Janusz Łapaj, Marek Benedyczak.

W złazie wzięło udział 18 zastępów (120 osób):
Zwyciężyli:
I miejsce „Myśliwi” –zastępowy Ryszard Zielonka;
II miejsce „Włóczykije” – zastępowa Anna Duda;
III miejsce „Czerwone Berety” ze Staniątek- zastępowy Jerzy Michalski.