Start:
Start: 24-05-1981

III Złaz Zastępów w Warszawie

III Złaz zastępów 24–25 maja 1981 r.Złaz odbył się w Warszawie, nie było na nim punktacji,a uczestniczyli w nim tylko kadra instruktorskaszczepu, zastępowi i podzastępowi. Wyjazd związanybył z obchodami 70. rocznicy powstania ruchuharcerskiego. Na Woli zwiedzano wystawę 70-leciaharcerstwa, uczestniczono we mszy św. w intencjiodrodzenia ideałów harcerstwa. Zwiedzano równieżwystawę poświęconą protestom robotniczym. read more →