Instruktorzy Szczepu

 

HARCMISTRZElilijka_czerwona hm. Estera Klima (Ponikiewicz)
hm. Maciej Klima
hm. Dominik Orczykowski
hm. Aleksandra Popek (Banach)
hm. Laura Rabiej (Górecka)
hm. Wojciech Wróblewski
hm. Zygmunt Rabecki
PODHARCMISTRZElilijka_zielona

phm. Krzysztof Bulka
phm. Ewa Biernat
phm. Marta Górska (Nogalska)
phm. Paulina Habas (Sieńczyło)
phm. Paulina Jaworska
phm. Dorota Klima (Zielonka)
phm. Ewa Kluzik (Skorupska)
phm. Magdalena Kubala (Gancarczyk)
phm. Małgorzata Mazur (Mirocha)
phm. Karolina Nikielska
phm. Andrzej Polak
phm. Paweł Rabiej
phm. Ewa Skowron (Rychtarczyk)
phm. Anna Szywała
phm. Ryszard Zielonka
phm. Katarzyna Żarnik (Chojnacka)

PRZEWODNICYlilijka_granatowa

pwd. Aleksandra Błasińska
pwd. Klaudia Bubak
pwd. Maciej Chmiel
pwd. Agata Chmurzyńska (Marenda)
pwd. Katarzyna Cieluch
pwd. Krzysztof Czwartkiewicz
pwd. Grzegorz Dudzik
pwd. Norbert Dziadur
pwd. Michal Gancarczyk
pwd. Celina Gucwa (Wojas)
pwd. Ewa Gucwa
pwd. Dorota Heliasz
pwd. Tomasz Henke
pwd. Monika Horowitz
pwd. Iwona Karolczyk (Kluzik)
pwd. Krzysztof Klima
pwd. Iwona Kluzik (Wróblewska)
pwd. Mariusz Kluzik
pwd. Leszek Komajda
pwd. Wojciech Korabik
pwd. Alicja Kowalska
pwd. Barbara Kowalska
pwd. Izabela Kubas
pwd. Joanna Krzyżanowska
pwd. Krzysztof Łysek
pwd. Małgorzata Maciejasz
pwd. Beata Mazur (Śliwińska)
pwd. Paweł Mirochna
pwd. Paulina Pieczonka
pwd. Halina Pieróg (Hofmann)
pwd. Joanna Pietrzyk
pwd. Kaja Pilch
pwd. Tomasz Porąbka
pwd. Karolina Rabiej (Chazimargiotis)
pwd. Marek Sekuła
pwd. Monika Szywała (Porąbka)
pwd. Marek Ślusarczyk
pwd. Bronisław Węgrzyn
pwd. Leszek Węgrzyn
pwd. Katarzyna Wilusz
pwd. Leszek Wojas
pwd. Nina Wojda
pwd. Mariola Wróblewska (Rabiej)
pwd. Jolanta Wywiał (Szewczyk)
pwd. Jakub Wojtusik
pwd. Gabrysia Zielonka

ORGANIZATORZY

org. Marta Haniszewska (Węgrzyn)
org. Wioletta Matura
org. Ewa Węgrzyn
org. Katarzyna Wójtowicz (Knapik)

Instruktor bez stopnia

ibs. Zbigniew Dyjach